Mobiel internet,  Trends en Innovatie

MIT’s Sixth Sense

MIT Media Lab is al sinds de jaren ’70 de bakermat van veel nieuwe ontwikkelingen. Sinds de uitgave van het boek “The Media Lab: inventing the future at MIT van Stewart Brand en de maandelijkse bijdragen van diverse Media Lab mensen in Wired Magazine, is dit de bakermat van media innovatie.

Patty Maes is een van oorsprong Belgische professor, die al 10 jaar verbonden is met het Media Lab. Tijd om haar een keer uit te nodigen bij de TED-conference, dachten de organisatoren.

Ze hebben het geweten. Bracht Jeff Han de deelnemers 2 jaar geleden uit de stoelen met zijn touchscreen-computer, Patty gaat in de bijgaande demonstratie net even een stuk verder – zij doet wat Han doet, maar dan zonder de hulp van een touchscreen of welk screen dan ook te kunnen. Geniet ervan.