Top marketing managers kijken in deze onzekere tijden naar nieuwe en vaak onbewezen strategieën om hun bedrijven te helpen. Ze kijken vooral naar het Internet, partnerships, nieuwe marketen, nieuwe produkten en diensten. Dat blijkt uit de CMO Survey, een enquête van 581 Amerikaanse marketing marketing manager enquetemanagers uit Februari 2009. De enquête werd gedaan door professor Moorman van Duke University’s Fuqua School of Business in samenwerking met de American Marketing Association.

Een kleine 60% van de marketeers zegt minder optimistisch zijn over de Amerikaanse economie dan een kwartaal geleden. Paradoxaal genoeg werd het door Moore als een positief teken gezien dat marketeers niet nog pessimistischer waren geworden. Het zou een teken zijn dat de weg terug uit het dal is gevonden of dat marketeers gewend zijn geraakt aan de slechte condities. De geïnterviewden vertelden dat hun bedrijven de doelen voor ROI en winst in 2008 niet hadden gehaald, maar dat ze toename in beide categorien verwachten in 2009.

Marketing uitgaven en prioriteiten

Marketing uitgaven zullen in 2009 slecht 0.5% groeien. Traditionele advertenties zullen 7% dalen en zowel Internet marketing als nieuwe product introducties zullen 10% stijgen. B-2-c marketeers zullen de grootste verschuiving naar het internet maken. Dit wordt gezien als een voortzetting van de trend richting het internet en sociale media, maar het geeft ook aan dat marketeers hopen op een betere ROI met een goedkopere en effectievere instrumenten.

Een lastiger combinatie is dat er nu flink geïnvesteerd wordt in nieuwe producten en services, terwijl tegelijkertijd ook druk op marketeers is om lagere prijzen te vragen voor hun producten.

De enquête gaf ook een daling van 4.5 procent in uitgaven voor marketing advies het komende jaar, net als 0% groei in het aantal arbeidsplaatsen. Ondanks deze ontwikkelingen, geven de marketeers aan hoe belangrijk de rol van kennis is in hun marketing strategie. Marketeers legden een grote nadruk op kennis van klanten (4.3 punten op een schaal van 5) op marketing kennis delen  (4.1 punten op een schaal van 5) en op de integratie van huidige marketing kennis.

Een uitgebreide samenvatting kan je hieronder vinden: