Internet Strategie

Maak online beter: betaal er voor

Zoals je al eerder kon lezen, is een ander model van het internet nodig. 

Één van de dingen die we daarvoor kunnen doen, is : betalen voor wat je gebruikt. Je hoort het goed, nadat het Internet decennia gelijk stond met Gratis, is het nu tijd voor verandering: we gaan betalen voor content, voor apps, voor functionaliteiten, voor wat dan ook – want daarmee halen we de controle terug. 

Terug naar een basis element van het maatschappelijk verkeer: jij biedt iets van waarde, ik betaal hiervoor. En als ik er niet voor betaal, dan krijg ik niets – en jij neemt niets van mij af. Zo voorkom je dat je niet met geld, maar met data betaalt – over jou, je gedrag en je vrienden en familie.
Als een van de partijen zich niet aan de afspraak houdt, dan hebben we daar wetten en rechten voor, om het bedrijf of de consument te beschermen.

De kracht van Gratis
Gratis is een enorme boost geweest in de beginjaren van het internet. De wereld is in 25 jaar tijd online gekomen en alles in onze maatschappij, maar dan ook alles is geraakt door het internet. Geholpen door een enorme trek naar informatie en de belofte dat je online dingen gratis kon krijgen, waarvoor je in de normale wereld moest betalen.

Dat begon met kleine, simpele producten, die zo klein waren, dat het de moeite waard was om ze door de smalle koperdraadjes naar binnen te trekken. Zoals nieuws, mp3’s, foto’s en plaatjes.

Die werking werd alleen maar sterker in de jaren daarna: echt alles werd verder opgeslorpt in de gratis-draaikolk. En wat bedrijven ook deden om met sleutels, logins en encryptie tegenstand te bieden, altijd lukte het consumenten wel om er onderuit te komen.

Advertenties: de olie van het internet
In die afgelopen 25 jaar was niet alles kommer en kwel voor bedrijven: er werd geld verdiend door advertenties. De twee giganten van het internet, Google en Facebook, zijn er groot door geworden. 

Maar advertenties en de data waarop ze gebaseerd zijn, zijn nu in een kwaad daglicht komen te staan: zo groot was de aantrekkingskracht dat de data van digitale partijen alles, maar dan ook álles van een consument hebben verzameld – en gedeeld met anderen. Privacy van mensen werd geschonden en consumenten kregen steeds meer advertenties geserveerd. Tot de maat vol was. En zelfs politici zich ermee gingen bemoeien. 

Terugkeer van de betaalde content
Parallel aan deze groeiende verontwaardiging is er nog een andere ontwikkeling begonnen: dat mensen betalen voor content. Vanaf ongeveer 2008 vinden steeds meer mensen het normaal om te betalen voor apps, boeken, betaalde abonnementen voor muziek en films. Zelfs weer – hou je vast – voor kranten en nieuws. 

Zo is de omzet van de wereldwijde muziekindustrie in 2018 voor het derde jaar achter elkaar gegroeid – na 15 jaar continue achteruitgang.

Groei global muziek industrie

Meer voorbeelden van betaalde content
Lees dit artikel over de opkomst van abonnementen en de ondergang van adverteren. Zoals bijvoorbeeld dat Spotify nu 96 miljoen betalende abonnees heeft. Dat Netflix miljarden aan advertenties wegkaapt van de traditionele TV-netwerken. En zegt een reclame onderzoeker dat hierdoorconsumenten over 5 jaar 30% minder advertenties zullen zien.

Dat de New York Times nu meer verdient aan abonnees, dan aan adverteerders.  De Guardian verdiende vorig jaar meer digitale-, dan papieren inkomsten. Sinds 2003 verdienen de Nederlandse kranten meer aan verkoop van kranten, dan aan advertenties. (Zie hieronder). 

Sinds 2003 meer inkomsten uit verkoop dan advertenties

Door te betalen krijgen we het Nieuwe Internet ?
Door te betalen voor zaken, ontsnappen consumenten en burgers aan het bombardement aan advertenties – en de verkoop van hun gegevens. Hoewel deze ontwikkeling nog pril is, is het hoopgevend voor de toekomst.

Moeten we dan maar stoppen met andere veranderingen, zoals de AVG en dergelijke?

Nee, het betaalde internet is maar een deel van de oplossing van de misstanden. Zo zie ik Google niet snel betaald zoeken aanbieden, of een betaalde versie van Facebook komen. Bovendien zal er altijd wel een deel van het internet betaald blijven door advertenties, schat ik. Waardoor we in een wereld van data blijven leven en je op je hoede moet zijn wat iemand anders van jou mag zien en verzamelen. 

De volgende stap in de evolutie van het Web
Ik hoop vooral dat consumenten beginnen te leren dat er een disbalans is met de grote techbedrijven. En dat door geld te betalen consumenten meer macht en meer rechten terugnemen. En de rechtspraak en de overheid meekrijgt om deze rechten te verdedigen.

Aan de positieve kant: dat hiermee ook consumenten beter de tegenprestatie van bedrijven op waarde kunnen schatten en een bewuste keuze kunnen maken om er voor te gaan betalen.

Het zou toch mooi zijn als dit zorgt voor betere journalistiek en beter entertainment. Dat zou een mooie stap in de evolutie van het web zijn.