Digital marketing manager

Vanuit het MT – mediaverdeeldheid

A: …..dus zien we duidelijk dat mensen in de customer journey eerst online gaan en dan verder oriënteren.
B: Is het dan niet een goed idee om meer geld van Print en Radio naar Online te brengen?
C: Nee, natuurlijk niet! Want….dan gaat dat ten koste van onze naamsbekendheid! Laten we Online inzetten voor de conversie en de loyalty.
D: Dus Online zorgt niet voor naamsbekendheid? En waarom is die customer journey dan nog relevant?
A: Ehm…
B: De customer journey is erg belangrijk! Dus gaat er geld af van Radio en Print, goed idee.
C: Maar dan vind ik wel dat Online moet aantonen dat het een positief effect heeft!
D: Want dat kunnen we nu wel aantonen van Print en Radio?
C: Eh…