• Digital marketing manager

    Het veranderende internet – update

    Bijna een jaar na de Keukentafel-sessie over een ander Internet is er genoeg reden voor een update:  De Politiek ontwaakt verder Facebook- (en andere) schandalen beheersen het nieuws, waardoor privacy en issues met data bij steeds meer mensen bekend wordt. Ook de politiek blijft doorgaan: Na de AVG komt dit jaar de e-privacy verordening. Zelfs in de USA is men bezig over AVG-achtige wetgeving. Er is nu een beweging om alternatieven te vinden voor het huidige model van het internet. Dat gaat van historici, naar politici, van bloggers, naar publieken, web– en social media bureaus. En zelfs de FT en The Economist (“Data workers of the world, unite”). Initiatieven voor verandering Sir Berners-Lee komt met Solid – zijn initiatief om…

  • Digital marketing manager

    Vanuit het MT – mediaverdeeldheid

    A: …..dus zien we duidelijk dat mensen in de customer journey eerst online gaan en dan verder oriënteren. B: Is het dan niet een goed idee om meer geld van Print en Radio naar Online te brengen? C: Nee, natuurlijk niet! Want….dan gaat dat ten koste van onze naamsbekendheid! Laten we Online inzetten voor de conversie en de loyalty. D: Dus Online zorgt niet voor naamsbekendheid? En waarom is die customer journey dan nog relevant? A: Ehm… B: De customer journey is erg belangrijk! Dus gaat er geld af van Radio en Print, goed idee. C: Maar dan vind ik wel dat Online moet aantonen dat het een positief effect…