In de afgelopen 3 weken heb ik twee conferenties bezocht, Webmanager Nederland 2011 en The Next Web 2011. Erg leuk om dit weer eens te doen, na een aantal jaren ondergedoken te zijn in het werk. De komende tijd zal je hier wel meer van horen.

Een goede reden om hier naar toe te gaan, is cijfers. Gewoon, cijfers. Onderzoekscijfers, nieuwe marktonderzoeken, dat soort werk. Want in ons vakgebied wordt een hoop beweerd, maar de cijfers blijven voor mij het belangrijkste.

Bewering: kids gebruiken geen email meer

Vooral cijfers over jonge kids zijn voor mij interessant: ik woon met twee pubers in een huis en dan wil je graag bij blijven. Nu worden vooral over de jongeren veel dingen gezegd, die ik niet herken: “Ze zijn anders, ze kunnen veel beter met de nieuwe media omgaan dan wij oude mensen (>45 jaar)” en “Kids gebruiken geen email meer” of nog beter: “Privacy is dood, kids hebben hier geen behoefte meer aan”. Over de laatste zal ik nog een aparte post schrijven, maar ik ben maar naar het CBS gegaan om cijfers op te halen over de tweede uitspraak:

Bron: CBS 2010

Wat zeggen deze cijfers? Allereerst: iedereen gebruikt email, van jong tot oud. Die bewering kan wat mij betreft dus weer even in de kast opgeborgen worden. Verder zie je dat de generatie tot 25 jaar meer en heftiger gebruik maakt van de verschillende internet mogelijkheden, zoals chat, blogs e.d.. Aan sociale netwerken ga ik nog een aparte post wijden, omdat hierover eind April interessante cijfers zijn verschenen. Maar het zegt erg veel als je ziet dat tot 25 jaar 91% van de mensen sociale netwerken gebruikt. Voor diegenen die nog twijfelen: ja, Nederland loopt wat het gebruik van sociale netwerken betreft, flink voorop.

Maar om die andere bewering te adresseren dat alleen kids het tegenwoordig nog snappen: kijk ook hoeveel de “ouderen” de nieuwe online tools gebruiken. Tenminste 25% van de groep 25 tot 55 jaar maakt van alle tools gebruik. Het is dus zeker geen jeugd-hype. En ook hier: de sociale netwerken scoren behoorlijk goed en blijven sterk stijgen.

Als laatste de opmerking dat bij deze cijfers ook het opleidingsniveau betrokken is. Opvallend genoeg zag ik hier geen noemenswaardige verschillen in de groepen.

Mijn conclusie uit deze cijfers: laat je niets aanpraten over media gebruik van kids of ouderen. De nieuwe media worden over de hele linie gebruikt en steeds meer gebruikt.