Goedemorgen. Ik las een interessante manier om je leven op te delen in fasen: Speel, Hack, Progra…

Goedemorgen. Ik las een interessante manier om je leven op te delen in fasen: Speel, Hack, Programmeer.

Speel:
Speel het spel waarin je zit zo goed mogelijk. Ontwikkel strategieën, die met de beste mee, leer, ontwikkel, verbeter.

Hack:
In de Speel fase hou je je aan de regels, die gesteld zijn door anderen. In deze fase kijk je of je deze regels kan aanpassen (Niet!:breken!) om je eigen doelen beter te realiseren.

Programmeer:
Maak het spel en de regels zelf. Ook hier breek je de regels van de maatschappij niet, maar heb je je eigen spel gemaakt.

Als je je dit kan voorstellen: in welke fase zit jij?

De wederopstanding van Apple

Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik een hekel aan cliche’s heb. En als er wel een cliche is, de afgelopen 5 jaar, dan is het Apple wel. Want Apple is succesvol, dus is alles wat Apple doet, geweldig. Not.

In 1997 kwam Steve Jobs terug bij Apple, maar hij trof een bedrijf in grote problemen. Apple had een grote voorsprong op de rest van de industrie laten verpieteren. Door Windows 95 was Microsoft ineens beter in de graphical user interface. Tot grote woede van Apple fans- ze vonden terecht dat Microsoft schaamteloos Apple kopieerde. Microsoft was zeker vanaf toen de vijand.
Maar erger was dat Apple feitelijk failliet was. Geld was nodig en niet zo’n klein beetje ook.

Maar Microsoft had ook hoofdpijn: Apple was bijna verdwenen en Microsoft was oppermachtig – te machtig volgens de anti-monopolie krachten in de US. Er was ook toen al sprake dat Microsoft misschien opgedeeld moest worden.

En of het nu vriendschap was of kille berekening – de heren Jobs en Gates kwamen tot elkaar. De duivel leende Jobs 100 miljoen dollar, Microsoft Office kwam op de Mac en Internet Explorer werd (tijdelijk!) de standaard browser op de Mac.

Je ziet hier iemand iets verkopen, wat bijna onverkoopbaar is. Gejoel en boegeroep komt uit het publiek. De Keynote is niet glad en mooi – het is vooral het verkopen van het noodzakelijke kwaad.

Wat de reden ook is geweest van Gates: hij heeft geholpen om Apple te redden. Hij heeft niet de keynotes, noch het charisma. Maar zelden heeft een aggressief, strategisch karakter zich zo goed kunnen verschuilen achter een wat sullig en naïef uiterlijk.

Dus was Apple altijd succesvol? Nee, zeker niet. Ook zeer succesvolle bedrijven kunnen dus van het rechte pad afgaan. (de vrees is natuurlijk dat dit opnieuw zal gebeuren, nu Jobs het bedrijf verlaat).

Tegelijkertijd onderstreept deze omkeer het geniale van Steve Jobs – hij heeft het zeker niet altijd gemakkelijk gehad.

Dit alles bij elkaar zijn ingrediënten van een prachtig drama. Geniet daarom van de Keynote, die de redding en wederopstanding van Apple betekende.