Crowdfunding – meer mogelijk maken

Categorieën Netwerken en Samenwerking

De rellen in Londen, de revoluties in Egypte, Yemen en Libie – massa’s mensen kunnen erg effectief samenwerken. Letterlijk “Smart Mobs” en zoals gemerkt is dit niet altijd een positieve kracht.

Crowdfunding: samen grote bedragen mogelijk maken

Aan de meer positieve kant staat Crowdfunding: groepen mensen, die gezamenlijk een groot bedrag bij elkaar leggen, om een project, uitvinding, goed doel of wat dan ook mogelijk te maken.

Een goede en overzichtelijke post over Crowdfunding van Ronald Kleverlaan kan je vinden op Frankwatching. In deze post vertelt Ronald dat in 2011 Crowdfunding echt doorgebroken is in Nederland, geeft een aantal voorbeelden van successen en een aantal criteria, die belangrijk zijn voor succes.

Het begon in Nederland met het (In Nederland) al failliete Sellaband in 2006, maar nu zijn er legio platforms voor crowdfunding – voor het opzetten van foto projecten, journalistieke projecten, films, boeken en diverse creatieve projecten.

Ik wil ook het microcredit-platform Kiva niet ongenoemd laten: zij funden ondernemers in derde wereld landen. Ik ben hier al een aantal jaren “investeerder” en ik moet zeggen: het werkt en het voelt erg goed om op een bescheiden manier bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van ondernemers.

Kickstarter tot nu toe het meest succesvol

Zoals wel vaker, is tot nu toe het meest succesvolle platform te vinden in de US: Kickstarter.com. Ze hebben een video gemaakt van hun eigen successen. Voor het geval de video je duizelt: houd het investeringsbedrag aan de rechterbovenkant in de gaten: dit loopt op van zeer bescheiden bedragen op tot bijna 1 miljoen dollar. Niet gek!

Al een volwassen bedrijfstak ?

Mocht je denken dat dit een paar leuke sites zijn, dan vergis je je: er zijn zelfs al categorieën te zien: opzetten van een startup, helpen bij een project, Microcredit, peer-to-peer lending, of donaties. Als je een overzicht wilt: scroll naar de bodem van de homepage van de Smartermoney-blog en wees dan niet verrast over de hoeveelheid.

Ideeën voor marketeers: 

Het is nog geen volwassen bedrijfstak – zeker niet. Maar het is goed om te zien hoeveel al mogelijk blijkt te zijn, in zo’n korte tijd. Voor de marketeers en bedrijven, die werkelijk durven is dit een interessant idee.

Voor de meer mainstream bedrijven blijft het een ontwikkeling om in de gaten te houden: grote groepen mensen die bereid zijn om geld te steken in ideeën. En waarom zou je dit beperken tot startups? In deze tijd, waarin het zeker voor kleine bedrijven lastig is om geld op te halen voor nieuwe producten of projecten zou het wel eens een welkome geldstroom kunnen zijn. Misschien toch maar eens praten met de mensen achter Kapitaalplaza, om hier een fonds voor op te zetten….