Okay, een TED Talk deze keer. Maar niet zo maar een. Jane McGonigal is al jaren bezig in gaming, serious gaming. Dit betekent dat zij sterk gelooft in de kracht die spelen voor mensen heeft. Ja, ze is een sterk voorstander van “Gamification”.

Maar deze presentatie heeft een verrassend thema: “kunnen games  je leven met 10 jaar verlengen?”. De aanleiding: McGonigal liep een hersenschudding op, die helaas gepaard ging met neigingen tot zelfmoord. Ze dacht dat een spel haar hierbij misschien kon helpen en ze bedacht: SuperBetter.

Social Studies & Techniek

In combinatie met wetenschappelijk onderzoek probeert dit spel zieke mensen beter te maken met de hulp van een spel. McGonigal beweert dat het spel haar vrij snel van de hoofdpijn en depressie af hielp. En dat ook andere mensen die ziek zijn er mee geholpen zijn. (check voor de ervaring van een gewonde journalist, die SuperBetter ging gebruiken).

Ga door met lezen van "Kan een game je gedrag, je leven en je sterfdag veranderen?"